POMOC PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I RODZINNA

Problemy z którymi możesz się do mnie zwrócić:

  • stres wywołany trudną lub nową sytuacją życiową tj.: choroba, strata dziecka, śmierć bliskiej osoby, przemoc psychiczna, fizyczna lub seksualna w rodzinie,
  • konflikty rodzinne i kryzysy małżeńskie, np. zdrada, groźba rozpadu związku, odejście partnera, rozwód itp.,
  • zaburzenia lękowe,
  • depresja,
  • trudności w budowaniu i utrzymaniu szczęśliwych relacji,
  • problemy w podejmowaniu życiowych decyzji
  • wspieranie w rozwoju dzieci i młodzież, w szczególności z nadpobudliwością psychoruchową oraz ich rodzicom,
  • kryzysy egzystencjalne związane z utratą wiary w cel i sens życia,
  • kryzysy normatywne związane z wchodzeniem w kolejne etapy życia np.: podjęcie studiów, zawarcie małżeństwa, wyjście dorosłych dzieci z domu, przejście na emeryturę itp.

W psychoterapii podstawowym narzędziem pracy z pacjentem jest rozmowa prowadzona w atmosferze zaufania i szacunku. Pozwala ujawnić uczucia które wypowiedziane, przestają być obciążające.

Pracuje w podejściu:

Terapii ericksonowskiej która zakłada że każda osoba jest niepowtarzalna, a zmiana w życiu uruchamiana jest dzięki jej wewnętrznym zasobom. Ważna jest tu orientacja w stronę pozytywnej przyszłości. Terapeuta koncentruje się na potencjale pacjenta: poszukuje, identyfikuje i rozwija jego kompetencje kieruje uwagę na sposoby osiągania celu, na możliwości zmiany i na wykreowanie pozytywnego wyobrażenia jego przyszłości. Rozmowy dotyczą sposobów, w jaki pacjent radził sobie w przeszłości z problemem, okresów życia gdy funkcjonował efektywnie, możliwości uruchomienia kreatywności pacjenta, użycia twórczych rozwiązań w sytuacji problemowej, motywowania pacjenta do podjęcia ryzyka zmiany (poszukiwana jest odwaga jako zasób). Terapeuta wzmacnia sprawczość pacjenta.

Terapii systemowej, oznacza że problemy z jakimi zgłasza się osoba czy rodzina będą rozpatrywane jako problem całego systemu rodzinnego który wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie. W podejściu systemowym terapeuta zwraca uwagę na role pełnione w rodzinie, więzi wytworzone pomiędzy członkami rodziny, na tradycje rodzinne i formułowane zadania dla poszczególnych członków rodziny. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania i próbowanie nowych sposobów rozumienia się i porozumiewania się w rodzinie.

W swojej pracy respektuje standardy zawodowe wyznaczone przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


pngegg(32)
Zapraszam na konto Facebook „Anna Stefaniak psycholog psychoterapeuta”

>>> Przejdź>>>


Polski Instytut Ericksonowski – Grupa psychoterapeutyczna
Prowadzące:  Anna Stefaniak, Anna Adamiak Tazbir

>>> Czytaj >>>


Pomoc psychologiczna dla osób, które odczuwają strach i lęk w związku z sytuacją w Ukrainie” – jestem gościem Ewy Kubasiewicz w Forum Radia Parada.

>>>  Posłuchaj rozmowy  >>>


Leczenie ludzi wśród ludzi, psychoterapia środowiskowa” – jestem gościem Ewy Kubasiewicz w Forum Radia Parada.

>>>  Posłuchaj rozmowy  >>>


Moja wypowiedź dla portalu internetowego Onet.dziecko w artykule Agnieszki Groza „Ona pracuje, on opiekuje się dziećmi i domem – czy taki układ ma sens?”.

>>>  Czytaj artykuł  >>>


Moja wypowiedź dla portalu internetowego Onet.dziecko w artykule Agnieszki Groza „Usunęłam ciążę i… nie myślę o tym codziennie”.

>>>  Czytaj artykuł  >>>


TVPlodz

Moja wypowiedź w programie  „ROZMOWA DNIA”  wydanie z dnia 11.05.2016 w TVP3 Łódź.

>>>  Obejrzyj  >>>


onet

Moja wypowiedź dla portalu internetowego Onet. zdrowie w artykule Agnieszki Groza „Pierwszy raz? Dostałam prosto w twarz. Bez ostrzeżenia”.

>>>  Czytaj artykuł  >>>


 

  Zapraszam do anonimowej i bezpłatnej porady za pośrednictwem maila.
Masz problem napisz – odpowiem.  annakatarzyna-s@wp.pl
Informacje i zapisy:  tel  660 828 960